POŁĄCZENIE SPÓŁEK

Zarząd spółki pod firmą: WSK 2 Spółka z o.o. z siedzibą w Wieruszowie („Spółka Przejmowana”), uprzejmie informuje, że w dniu 27 września 2019 r. został uzgodniony z Zarządem spółki pod firmą: COMNET MULTIMEDIA Spółka z o.o. z siedzibą w Wieruszowie („Spółka Przejmująca”) Plan połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną. W linku poniżej przedstawiamy szczegółowy plan połączenia:

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Zarząd WSK 2 Spółka z o.o. informuje, iż w
1) Planie połączenia COMNET MULTIMEDIA Spółka z o.o. z siedzibą w Wieruszowie oraz WSK 2 Spółka z o.o. z siedzibą w Wieruszowie (zwanego dalej: „Planem połączenia") nastąpiła omyłka pisarska, polegająca na wpisaniu jako strony internetowej Spółki Przejmującej jako „www.multimedia.pl” zamiast prawidłowego adresu strony internetowej tj. „https://cnmultimedia.pl/ ” oraz „http://w2s.net.pl/”.
2) w projekcie Uchwały nr 1 Zarządu spółki pod firmą: COMNET MULTIMEDIA z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieruszowie w sprawie połączenia spółki COMNET MULTIMEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieruszowie ze spółką WSK 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieruszowie, stanowiącym Załącznik nr 1 do Planu połączenia, nastąpiła omyłka pisarska, polegająca na wpisaniu w § 1 ust. 2 Projektu Uchwały błędnego adresu strony internetowej Spółki Przejmującej jako „www.multimedia.pl” zamiast prawidłowego adres strony internetowej tj. „https://cnmultimedia.pl/ ” oraz „http://w2s.net.pl/”.
3) w projekcie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: WSK 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieruszowie w sprawie połączenia spółki COMNET MULTIMEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieruszowie ze spółką WSK 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieruszowie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Planu połączenia, nastąpiła omyłka pisarska, polegająca na wpisaniu w § 1 ust. 2 Projektu Uchwały błędnego adresu strony internetowej Spółki Przejmującej jako „www.multimedia.pl” zamiast prawidłowego adres strony internetowej tj. „https://cnmultimedia.pl/ ” oraz „http://w2s.net.pl/”.

W związku z powyższym, łączące się spółki poprzez złożenie zgodnego oświadczenia, dokonały sprostowania treści w/w dokumentów.

Oświadczenie o sprostowaniu treści Planu połączenia, Załącznika nr 1 do Planu połączenia oraz Załącznika nr 2 do Planu Połączenia, stanowiące załącznik do niniejszego zawiadomienia, zostało opublikowane na stronach internetowych łączących się Spółek pod adresami: https://cnmultimedia.pl/ , http://w2s.net.pl/ oraz http://www.wsk2.pl/.”

OŚWIADCZENIE, UCHWAŁA

 

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information